DIENAS CENTRS "APĻI"


+371 29558405

Lasīt vairāk

DIENAS CENTRS "APĻI"


Centrs bērniem un jauniešiem ar autismu

no 10 - 18 gadiem

Bērni un jauniešie centrā ierodas pēc mācībām skolā un tajā var uzturēties līdz plkst. 20:00.

 

Mūsu dienas centra „Apļi” komanda:

 

  • Lolita Kairova: dienas centra "Apļi" vadītāja, speciālais pedagogs

 

Mēs strādājam ar bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem (AST) vairāk kā 15 gadu pieredzi gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Jūsu bērnam nodrošināsim kvalitatīvu un individualizētu sociālo prasmju apgūšanu, balstoties uz katra bērna individuālajām vajadzībām, vēlmi pilnveidoties un prasmi būt patstāvīgam.

Dienas centrā „Apļi” mēs gaidām bērnus un jauniešus no 10 līdz 18 gadu vecumam ar autiskā spektra traucējumiem, kuriem nodrošināsim ģimenei pietuvinātus apstākļus.

Dienas centra darba laiks katru darba dienu no plkst. 12:00  - 20:00.

 

 

Mūsu vīzija

Uz sadarbību un attīstību vērsts mūsdienīgi aprīkots centrs, kura darbinieki palīdz bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem, atbilstoši bērna spējām un veselības stāvoklim, socializēties un integrēties sabiedrībā, iedrošinot pielietot ikdienā iegūtās prasmes un zināšanas.

 

Mūsu misija

Palīdzēt bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem tikai viņam atbilstošā veidā apgūt sociālajai integrācijai sabiedrībā nepieciešamās prasmes.

 

Mūsu vērtības

  • Atbildība
  • Zināšanas
  • Ieinteresētība
  • Mērķtiecība

Mūsu pakalpojumi


Notikumi


Sadarbībā ar Rēzeknes pamatskolu – attīstības centru 2020. gada februārī ir noslēdzies semināru cikls, kurā mēs dalījāmies savā ilggadējā darba pieredzē par bērniem ar autismu un par bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Semināra ciklu apmeklēja 104 pedagogi: gan pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi, gan vispārizglītojošo skolu pedagogi, gan speciālo izglītības iestāžu pedagogi no Rēzeknei tuvākās un tālākās apkārtnes skolām. Semināra laikā  klātesošos iepazīstinājām ar bērna autista raksturīgākajām iezīmēm, viņa problēmām un notika aktīvas diskusijas par dažādām situācijām. Analizējot ikdienas situācijas, tām meklējām piemērotus risinājumus, kā arī pedagogi iepazinās ar vizuālā atbalsta materiālu un tā nozīmīgumu bērna autista ikdienā.

Paldies Rēzeknes pamatskolai - attīstības centram par sadarbību!

Vecākiem


Aicinām bērnus ar autismu no 10 - 18 gadiem uz nodarbībām pēcpusdienās -  "MAN PATĪK KUSTĒTIES", "ES - DABĀ", "KĀRUMU LĀDE". Lai vienotos par tikšanās vietu un pieteiktos nodarbībai, lūgums zvanīt pa tel.: 29558405

Sazinieties


Uzdodiet mums Jūs interesējošu jautājumu!
Dienas aprūpes centrs atrodas Carnikavas novadā.

 

+371 29558405